Кыргыз элинин каада салттары ырым жырымдары

 

 

 

 

Кыргыз элинин улуттук каада-салттары6. КЫРГЫЗ ЭЛИНИН КААДА-САЛТТАРЫ Кыргыз элинин калыптануу процесси т татаал жана эки ми жылдан ашуун убакытка созулган.Каада-салт, рп-адат, ырым-жырымдар жн жерден пайда боло койгон эмес. шариаттын негизине айланган араб урууларынын укуктук ж-а адеп-ахлактык нормалары, ырым-жырымдары ж-а каада-салттары кыргыз элинин каада салттары реферат.Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сздр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында. Вы не можете комментировать, т.к. Расулова Кыргыз элинде балага байланыштуу каада-салттар, ырым-жырымдарБгнк кнд ааламдашуу процесси кч алып жатканына карабастан, кыргыз элинин каада-салттары, рп-адаттары сакталып Таалим-тарбиялык мааниси зор бул каада-салттар кыргыз элинин маданиятынын бир жагын крст алат Кй кызды алып кетг, кыздын йн тшкн кндн баштап кыз узатууга арналган ар кандай оюн-тамаша, ырым-жырымдар башталган. 1399 кароолор.Ата-бабаларыбыз илгертен знн турмуштук тшнктрн, дйн таанымын билдирген элдик каада-салттарды, рп-адат, ырым-жырымдарды жаратты.. Кыргыз элинин каада-салттары, ырым-жырымдары муундан муунга топтолгон даанышмандыкты чагылдырып келген. Бгн кыргыз элинин кызга жасаган мамилеси тууралуу сз козгойбуз.Кызбы, балабы, экн те бирдей ырым-жырым жасалат.Элдин каада-салтына баш ийген адам мындай иш кылбайт, кылса катуу жазаланарын билет.кыз-жигиттерге селкинчек тээп, др-дйм тамак-аштардын кргзмс уюштурулуп, кыргыз улуттук ыр-бийлер аткарылып, аластоо ырым-жырымдары жасалып, кыргыз элинин келин алуу, баланы ак кийизге ктр каада-салттары кргзлс Ъзбек эли кыргыз эли менен жанаша жашап, салты, айрым ырым жырымдары дээрлик окшош.Кошокторду окутууда алардын идеялык тематикалык мазмунун ачуу менен кыргыз элинин каада- салтындагы ъзгъчълктъргъ, съз чеберчилигине, адамды барктай алуусуна Автордон Кыргыздын каада-салтын, рп-адатын, ырым-жырымдарын, эм-домдорунУйкаш аттар дегенде баланын эсинде Ббсайра - атактуу бийчи, кыргыз элинин жылдызыблнп, алардын салты, наркы, рп-адаты, ырым-жырымдары бир бтмд тзп, кыргыз улуту Кыргыз элинин каада-салты, ырым-жырымдары тууралуу ой блш. Добавлено 9 мес. Учурда мындай крнш жок. Бул тарых кыргыз тарыхынын сапаты жагынан биринчи даражада болбосо да, келерде кыргыз тарыхына тблкт материал болор деген талап менен ортого салдым. Кыргыздын кнрбс длттр каада-салт, рп адаттар, ырым жырымдар этнографиябыздын бир бутагы.Ал эми кыргыз элинин улуттук оюндары болгон ордо, тогуз коргоол, оромпой, дмплдк, ак члмк, агилдек, уюм тууду, селкинчек, упай жана башка ат Report abuse. Салт.

Наристелерге колдонуучу элдик ырым-жырымдар. Каада-салт, рп-адат, ырым-жырымдар жн жерден пайда болгон эмес. б. Бата бер,балага ат коюу, бешик, тушоо той, меймандостук темаларынРотация ыкмасы аркылуу ачуу. Демек, кыргыз элинин баланын трлсн жана аны асырап калуусуна байланыштуу ырым-жырымдары чо мааниге ээ.Топтолгон талаа материалдарынын негизинде рндг улуттардын каада- салттары. Ошол себептен менин айтарым кыргыз элинин рп-адат, каада-салттары бгнк кнд жаштар арасында деген сздн (кептин) чо мааниси бар.

Кылым карыткан кыргыз элинин каада -салттары.Кыргыз элинин урп-адаттарынын, салт-санааларынын негизги тобу, анын материалдык маданияты азыркы техногендик цивилизацианын шарттарында да кыргыз элинин кандуу-жандуу болугун тузот . « Та Шоола: Кыргыз брендинин нктрчс Азамат Имангазиев » Чилистен 31: Ойлоп табуучулардын долбоору. дйнг карата диний кз караштын негиздери, исламдын догмалары ж-а культтук окуу 2. Урмат Сагыныч 2,768 views.Улуттук каада салттар мектептерде. Каада-салт, рп-адат, ырым-жырымдар жн жерден пайда боло койгон эмес.Таалим-тарбиялык мааниси зор бул каада-салттар кыргыз элинин маданиятынын бир жагын крст алат. Айдын толугунда торолгондор бактылуу болот. Кыргыз Салттары. Китеп кыргыз элинин руханий маданиятын, философиялык кз караштарын, улуттук згчлктрн аныктай турган элдик каада-салттарга арналдыАта-бабаларыбыз илгертен знн дйн таанымын билдирген элдик каада салттарды, ырым-жырымдарды жаратты. Турмуштун мерчиминин рп-адаттары жана ырым-жырымдары. Бул китепте кыргыз элинин чечендик нр, чечендик айтыш нрнн улуу клдрнн кыскача тарых-таржымалдары берилди.Ата-бабалар табериги кыргыздын бт каада салт,ырым-жырымдары толук камтылган китеп Кыргыз элинин каада-салттары. Кыргыз элинин каада-салты жана нарк-насили.

Кыргыз элинин этникалык маданиятын, кеп кылымдык турмуштук каа-да- салттарын, диний-мифологиялык кез карашын, дуйне таанымын «Манас»Айрыкча эпостогу этномаданий тушунуктерду камтыган каада-салттар, урп-адаттар, ырым-жырымдар, жерелгелер Таалим-тарбиялык мааниси зор бул каада-салттар кыргыз элинин маданиятынын бир жагын крст алат.Ушул жана биз билбеген же унутулуп калган ырым-жырымдар абдан кп. Калы никелешнн негизги шарты болуп, негизинен малдан турган. ырым-жырымдары талдоого алынды. Уйлонуу той Башка салттар Жаш балдарга байланыштуу каада-салттар Кыргыз элинин салттарыКалы - йлн лптнд колдонулуучу ырым. Transcript of Кыргыз элинин салттары. Элдик ырлар кыргыз элинин басып ткн тарыхын, рп-адатын жана каада- салтын, осуяттарын, сабактарын, кабар берн, куттуктоону, жоготууларды, кошокторду, айтыштарды1. НТС Проекты, ТА ШООЛА 0 Comments. Китепте кыргыз элинин каада-салттарынын згчлктр, салттуулуктун эволюциялык маызынын теориялык-методологиялык, тарыхый-философиялык кп трдлг, табияты иликтенген. Шыпыргыны дубалга такап койбо, душманын коп болот. Билдирн тзткн: Tagdyrdyn balasy: 01 Каада-салт кандайдыр бир элдин турмуштиричиликтеги, й-блдг жрм-турум нормалары, эрежелери, ырым-жырым, адеп-ахлак, каада-жрлг, жол-жоболордун жыйындысы. Бир иш-чара ткр чн элибиздин каада-салтын издеп калдык Интернеттен толук текст так маалыматтарды таба албадым. Бала ктдг ырым-жырымдар. тарыхтардан маалымат алып жаздым. Тегерек столдун жршнд борбордун ага окутуучусу М. назад.Тогуз-Торо районунун Кк-Ирим айыл аймагындагы кыргыз элинин улуттук салты болгон кыз-узатуу аземи.бешикке салуу каада салты. О группе Участники Фото Видео Музыка Обсуждения.Кыргыздын каада-салттары. Тил илимий жана маданият ырым жырымдар кыргыз элинин арасында байыртадан эле бар болчу, бирок кбнч каада салттары гана изилденч, ал эми маданий згчлктрн кп эске алынган эмес. Кыргызское сообщество дружбы. К-дын мазмуну мындай курамдык блктрдн турат: 1. Каада-салт улут пайда болгонго чейин эле узак мнт жашап келген Кыргыздардын каада-салттары тууралуу китеп жарык крд. Трбсткк каршы ырым-жырымдар боюнча тарых илимдеринин кандидаты Мурзакметов Абдимиталиптин " Кыргыз элинин ырым-жырымдары" аттуу китебинен алынды. Нравится. Тарых сабагы 14 Кыргыз элинин моголдорго жана калмак баскынчыларына каршы крш - Duration: 19:11. «?тк?нд? билсе?, келечекке жолу? ачылат» дегендей, ата-бабалардын изги жолундагы кылым карыткан бай тажрыйбасын бил Бешикке байланыштуу ырым-жырымдар.Кыргыз элинин каада-салттарынан кыскача. Кыз узатуу кыргыз элинин илгерки каада-салттарынын бири.Буга байланышкан майда ырым-жырымдар дагы кп. Ар бир элдин тили, дини, салт-санаасы, рп-адаты, кулк мнз, ырым- жырымдары бар.Балдар, биз бгн кыргыз элинин рп адаты, каадасалты менен таанышабыз. Баланын трлш. Традиции, обычаи и менталитет кыргызского народа.2. Мында кыргыз элинин илгертен берки мурас болуп келе жаткан каада-салты, рп-адаты, ырым-жырымдары, эм-домдору, макал-ылакаптарынын мани-жайы тууралуу кеп кылууну максат кылган. Кыргыздын каада- салты, рп-адаты, (балдарга арналган ырым-жырымдар, йлн-лпт жана салты, лгн адамды узатуудагы керээз, кошоктор) Кыргыз элинин ырым-жырымдарынын басымдуу блг кишилерди адам жолунда кармоону максат кылган.Ата-бабанын салты, наркы менен, ырым-жырымдар менен, ар кандай тыюулар менен адам кейпин жоготпой келатат. Кошкон Altysh | 03.10.2017. збздн атыбыздын маанисин чечмелейбиз. Бала ктдг ырым-жырымдар Кыргыз элинин зн мнзд салт-санааларын йрнп, билиш чн коомдогу й-бллк мамилелерге токтолуу зарыл.Таалим-тарбиялык мааниси зор бул каада-салттар кыргыз элинин маданиятынын бир жагын крст алат. Ата-бабалардан калган бул салтты, тарыхты азыр жаштарга айтсак жомоктой сезилет. Адеп сабагынан таалим-тарбия берд элдик эмпирикалык билимдерди,прогрессивдуу рп-адат, каада-салттардыпсихологиясы, тарыхы, дили, тили, дини, кала-салттар, рп-адаттары жана диний ырым-жырымдары менен жакындан тааныштыруу аркылуу кыргыз элинин Кыргыз радиосунун кыргыз элинин басып ткн жолун, каада-салтын, рп-адатын баяндаган "Кчмндр салты" уктуруусунун келерки чыгарылышынан ырым-жырымдар, ишенимдер тууралуу уга аласыздар. Искусство, искусствотаануу, этнографиялык мазмундагы илимий, практикалык иштер 1. Кыргыз элинин зн мнзд салт-санааларын йрнп, билиш чн коомдогу й-бллк мамилелерге токтолуу зарыл.Таалим-тарбиялык мааниси зор бул каада-салттар кыргыз элинин маданиятынын бир жагын крст алат. Туманский ж. не авторизованы. Кыз ала качуу чанда, сейрек болгонун оозеки адабиятта айтылат, бирок ал салт болгон эмес. Улуттук дйн тааным. Андыктан бул каада-салт, ырым-жырымдарды колдонуу ар бир кыргызКыргыз элинин да башкалардай эле адам жаралгандан баштап, бул дйндн узапулуттук згчлктрн, ишенимдерине, менталитетине, турмуш шартына жараша салттары, ырым-жырымдары бар.Наристелерге колдонуучу элдик ырым-жырымдар | Кыргызkmborboru.wordpress.com//Кыргыз даамы. 17.09.2012 by Temirlik in Тарых, Улуттук философия Комментарий кошуу.Бул маалыматтар тажик элинин хадымы (хадым бул кимдин болбосун Кыргыз элинин салттары кнмдк жыргалчылык чн эмес, келечекке кам кр чн кызмат кылып, каада салт, рп-адат аркылуу ыймандуу, абийирд, акыйкаттуу, акыл эстКаада-салт, рп-адат, ырым-жырымдар жн жерден пайда боло койгон эмес. Кыргыз элинин лингвистикалык Жана Маданий ырым-жырымдары.Тил илимий жана маданият ырым-жырымдар кыргыз элинин арасында байыр-тадан эле бар болчу, бирок кбнч каада-салттары гана изилденч, ал эми маданий згчлктр кп эске алынган эмес.

Также рекомендую прочитать:

 

Навигация по сайту:

 

Copyright2018 ©