Абайды? ескендір поэмасы талдау

 

 

 

 

Поэманы мазмнын талдай отырып, негзг таырыбы мен идеясын таныту. Ескендр поэмасын компазициялы талдау степ берш«Ескендр» поэмасы Сабаты масаты: 1. Поэманы талдау. Топтастыру диаграммасы арылы Ескендр бейнесн талдау. Сабаты масаты: Поэманы идеясын тсндре Cаба? жоспары Ескендр поэмасын талдау. Ескендр поэмасы. нанбаев Ескендр поэмасы. Таырыбы: Адамгершлк, анаат тту, даналы. Оушыларды адамгершлкке Сондай-а, автор мнда аза дебиетн классиг Абай нанбаевты « Ескендр» поэмасындаы Ескендр таырыбыны жырлану ерекшелктерне барынша байыпты тоталады. нанбаев " Ескендр" поэмасы. Шыарманы аты: «Ескендр» поэмасы. 1. Абай - дана, Абай - дара. Авторы: Абай нанбаев. Абай нанбаевт «Ескендр» поэмасы мазмнымен танысу, поэманы мазмнын талдай отырып, негзг таырыбы мен идеясын тану.Ескендр таырыбын Еуропа аындарына оса, Шыысты Фирдоуси, Низами, Науаи, Жми сияты аындары да жыр еткен. Сабаты масаты: Поэманы идеясын тсндре К?ркемдк ерекшелгне талдау. деби дерс. нанбаев " Ескендр" поэмасы. А.Наурызова Батыс азастан облысы Бкей ордасы ауданы Жгр хан атындаы мектеп Сабаты таырыбы: Абайды «Ескендр» поэмасын талдау Сабаты масаты: 1.

Сонда лы аынны поэмасы реалистк дспен жазылан туынды Осы жрт Ескендрд бле ме екен? Македония шаары оан мекен. Абайды оригиналды поэмасы ш шыарма: "Маст", " Ескендр", "зм".шеу де шыысты дастан аыздардан немесе ертеглк таырыптардан алынан сюжеттерге рылады. Нелктен Абай алашыда з ледерн Ккпай атынан жариялады? Крнеклк: «Абай ел» фото ктабынан шыыс ламалары суреттер: Физули, Низами, Фирдоуси. Поэманы мазмнын талдай отырып, негзг таырыбы мен идеясын таныту. Абайды поэмалары туралы.

Открытый урок на тему «?ндрст? техникалы?-?йымдастырушылы? де?гейн талдау.Батыр Баян поэмасын талдау. Салыстыра отырып талдау жасаса : Абай нанбаев жазан «Ескендр» поэмасындаы Ескендр бейнес шынайы тарихтаы Александр Македонскийд тласы.Сюжетне келсек те тарихи оиамен сас. Абай поэмалары «Ескендр», «Маст», «зм гмес» Бз бгн сол поэмаларды бр «Ескендр» поэмасымен танысамыз. «Ескендр» поэмасына талдау жасау.Абай Ескендрпоэмасы арылы лемдк дебиетке лес осса,бз осы поэмамен танысып,талдау барысында бойымыза андай асыл асиеттерд жинады? Сабаты таырыбы: Абайды «Ескендр» поэмасын талдау Сабаты масаты: 1. Тек бр ана шыыс елдерн знде Балами, Фирдоуси, Низами, Науаи, Жми сияты таланттарды негзг шыармалары Александрд Таырыбы: « Ескендр» поэмасы. нанбайлы Ескендр дастаныБлмдлк масаты: Оушылара Абай шыармаларыны шнде поэмаларыны алатын орны жне ол Абай нанбаев "Ескендр" поэмасы . Абай портрет, «Ескендр» поэмасы, лестрмел ааздар.Кркемдк ерекшелгне талдау. Сабаты таырыбы: А. «Ескендр» поэмасы Ашы саба Пн: аза дебиет Сыныбы: 10- сынып Сабаты таырыбы: А.

Ескендр З?л?арнайын туралы блетндерн айтады. Блмдлк- оушылара Абай нанбаевты « Ескендр» поэмасымен танысу, дастанны негзг таырыптары туралы жаа блм беру, талдау жасау. Нелктен Абай «ле сзд патшасы, сз сарасы» дед? 4. «Ескендр» поэмасына талдау жасау.ле рлысына талдау жасау.(1-2 топ). Филипп патша баласы, ер клд, Матан сйгш, ызанша адам екен. Осы жрт Ескендрд бле ме екен? Македония шаары - оан мекен. Сабаты крнеклг: дйексздер, Абай шыармалары. Абай нанбаев "Ескендр" поэмасы . Сыныбы: 9. Скачать с сервера Вес файла3. Филипп патша баласы, ер клд, Матан сйгш, ызанша адам екен. Ескендр поэмасы — Абайды гуманистк кзарасын теререк танытатын елеул сюжетт туындысы. Сабаты масаты: Блмдлг: А.нанбайлыны «Ескендр» дастанын оытып, идеясын ашуНелктен Абай адам баласы адам баласынан аыл, ылым, ар, мнез деген нрселермен озады дед? Нелктен А.Байтрсынов Абайды «азаты бас аыны» дед? Блмдлк: Кркем туындыны тснп, мнерлеп оуа жне идеялы-таырыпты негзн, ой астарын тснуге йрету, поэманы терене бойлату, аынны образ жасау шеберлгн ындыру «Ескендр» поэмасына талдау жасау.ле рлысына талдау жасау.(1-2 топ). Абайды? «Ескендр» дастаны. Сабаты масаты: Поэманы идеясын тсндре отырып, идеялы - таырыпты негзн Басты бет. Жмыстарды топтар зара баалайды. Данная работа для русских школ с казахским языком обучения. Сабаты таырыбы: А. Рабочие программы по предмету Другое. Сабаты масаты: Поэманы идеясын тсндре отырып, идеялыСабаты дс: сз дс, талдау дс, тест алу(баылау) . Поэмам о любви и дастанам Абай придает новую форму. Авторы: Абай нанбаев. Поэмы «Масгут», «Рассказ Азима» - притягательные и интересные истории написаны в духе восточных легенд с элементами волшебства. нанбайлы Ескендр дастаныТаырыбы: А. Оушыларды адамгершлкке трбиелеу, оушыларды зндк кзарастарын алыптастыру. 4-тапсырма. Араны баран сайын атты ашылып, Жерд жзн алуа ой ойлады. Поэманы талдау. нанбаев Ескендр поэмасы . Саба негзделген оу масаты: кркем туындыны тснп, мнерлеп оуа жне идеялы-таырыпты негзн, ой6- ыры «Талдаыз». - Жалпы, балалар, поэма дегенмзд з не? Жааала ауданы, 3 жалпы орта блм беретн азамектебн аза тл мен дебиет пннмалм Шатаева Айнагл Оралбайызы 1.Сабаты таырыбы: Абай нанбаев «Ескендр» поэмасы Сабаты .Сандаан асырлар бойы батыс пен шыысты талай елнде Ескендрд жоры жолын дрптеген кптеген туындылар дниеге келд. Масаты: Блмдлк: Абай нанбаевты «Ескендр» дастанын оу, талдау, идеясын ашу оушыларды теориялы блмн тередету, сйлеу мдениетн жетлдру,сздк орын, дниетанымын байыту, зндк ойын айту Ескендр поэмасы. Баалау. 2. 10.03.2013, 11:42.Ескендр елде алмаан хан оймады, Алан сайын кл бр тоймады. Ескендр Зларнайын туралы блетндерн айтады. з жрты аз крнп, кршлерге Кз алартып арады оды-солды. Жмат Тлепов: Абайды «Ескендр» Поэмасы Жне Тарихи Шынды.Туелсздк, Елбасы - егз ым (Аындар жыр арнайды). Ба?алау.Кн: Пн: аза дебиет. Шыарманы аты: «Ескендр» поэмасы. ткзу кн: 18.02.2016. Сабаты масаты: Поэманы идеясын тсндре отырып, идеялы таырыпты негзн, ой астарын тсндру Абай нанбаев - Ескендр поэмасы. дебиет. Авторы: Абай нанбаев. 10 класс. Филипп лд, Ескендр патша болды, Жасы ре жиырма брге толды. А. - Дрыс, балалар, Абайды 3 поэмасы бар екен. Разработка содержт материал в виде презентаций, занаимательных заданий. В конце занятия дети заполняют анкету в виде таблицы на группу- что позволяет Абай нанбаев Ескендр поэмасы. йге тапсырма Ескендр образын талдау. Файл сценарий урока.docx для материала по дисциплинам Чтение, в разделе Разработки уроков, Методические и учебные материалы Таырыбы: Абайды «Ескендр» поэмасы. талдау жасаыздар. «алы елм, азаым» ктабынан поэмалар мтн..Маынаны тану. Абай «Ескендр» поэмасы.Презентация по казахскому литературу на тему "Ескендр" поэмасыwww.metod-kopilka.ru/prezentaciyaasi-69446.htmlАбай Ескендрпоэмасы арылы лемдк дебиетке лес осса,бз осы поэмамен танысып,талдау барысында бойымыза андай асыл асиеттерд жинады? «Ескендр» поэмасы Абай поэмасыны шндег е елеулс, аынны гуманистк ой-пкрлерн теререк танытатын шыармасы. орытынды: Абай Ескендрпоэмасы арылы лемдк дебиетке лес осса, бз осы поэмамен танысып, талдау барысында бойымыза андай асыл асиеттерд жинады?жыр длдл жамбыл. Учащиеся принимают активное участие в ходе урока. Поэма Шыыста Ескендр Зларнайын деген атпен белгл, Еуропада Александр Македонский аталатын ежелг грек олбасшысыны мр жайындаы аызга рылан. Барлы оушы белсенд атсалысып, жасы бааланды. . «Ескендр» поэмасына. А.нанбайлы «Ескендр» поэмасы. Саба? жоспары. Шыарманы аты: « Ескендр» поэмасы. Bilim All. «Ескендр» дастаны тек шыыс поэзиясына ана сйенп жазылан ба?«Ескендр» поэмасына талдау жасау. Сабаты таырыбы. 18. Салыстыра отырып талдау жасаса : Абай нанбаев жазан <<Ескендр>> поэмасындаы Ескендр бейнес шынайы тарихтаы Александр Македонскийд тласы.Сюжетне келсек те тарихи оиамен сас. Саба жоары дегейде тт. нанбаев « Ескендр» поэмасы Сабаты масаты: блмдлк Оушылара «Ескендр» поэмас. кезе : «Ескендр» поэмасына сипаттама жасау кезе : Тарихтаы Александр Македонский мен Абай нанбаев суреттеген Ескендр кезе : «Александрия» таырыбы назира дстрнде. Сабаты таырыбы: А. сиет (аыл сз) - андай сздер ед? А. Абай нанбаев. Таырыбы: Адамгершлк, анаат тту, даналы. Абайды «Ескендр» поэмасыны сюжет осы шнш топа жатады.Яни, Абайды дниетанымына азаты жыр-дастандары мен шешендк нер сер етумен брге орыс пен араб жне парсы айнар-кздерн де ыпалы болан. а) Кер байланыс. Жаа сабаты тсндру Сра : Абайды неше поэмасы бар?Нпсмар Филип Ескендртойымсыз баласы ашкзаншер патша злым . Сабаты таырыбы: А. Поэманы басты кейпкер Ескендр Шыыс елдерне Ескендр Зларнайын деген атпен тараса Скачать бесплатно Абай "Ескендр" поэмасы в формате docx. 9 сынып Шыыс азастан облысы, Курчатов аласы, 1 жалпы блм беретн орта мектеб, аза тл мен дебиет пнн малм Кульбекова Айгуль Аблаевна. нанбаев "Ескендр", «Маст», «змн гмес» поэмасы .

Также рекомендую прочитать:

 

Навигация по сайту:

 

Copyright2018 ©